LK stugan Leverans hela Sverige

   Kund övervakar kranutskjut ca 22,5m.

  Lyft

  På plats

Pråm / Färja leverans Stockholms skärgård

Leverans skärgårdsö

Leverans skärgårdsö

Uppställning plint

Lyft

Grävmaskin

Skogstomt
Transport / Uppställning

LK stugan kan förmedla olika kranbilar. Vid flera leveranser åt samma håll samordnas i möjligaste mån leveranser i hela Sverige. Fraktpriser varierar med chafförer och kranlastbilar.

Krav: Lyftkapacitet 2-2,5 ton, 2x11 meters stroppar. Stugorna kan lyftas med förlängda pallgafflar också. Vid svårtillgänglig terräng, öar etc: Kranpråmar (större sjöar), mobilkranar, lastmaskiner, grävmaskiner etc.

Uppställning på tomt: Stugan lyfts ner på 6-10 förhandsutsatta punkter ex lecablock, trädgårdsplattor, slipers etc. Luftrum under stuga minst 10cm. Exakta mått för punkterna får ni vid beställning. För standardstugor se plintmått rit. Skulle kranen ej nå utsatt plats (se räckvidd bilder) kan stugan lätt rullas på antingen byggnadsställningsrör, maskinskridskor, palldragare eller rundtimmer. Man kan handvinscha stugan så den glider på såpade brädor.

Stugan kan upplyftas med en enkel garagedomkraft varsom. LK-stugans kvalitetsmässiga byggteknik gör att stugan tål stora påfrestningar. Vi spar ej på reglar och dimension. Se respektive spec-lista för bastu och gäststuga.

Börja med plinten på lägsta punkt, sedan övriga hörnplintar. Ta hjälp av en lina fastsatt reglerbar på nerslagna pinnar eller rak planka på högkant. Använd vattenpass. Kryssmät så rektangeln ej blir vind. Sätt i de övriga stenarna när linan fortfarande är spänd vågrät. Använd t.ex. sand under lecablocket för att justera höjd.


Kranräckvidd ca 27 meter

Liten kranbil.

Boggikärra (det mesta går om man vill)

Vid flerleverans
Vid stugbredd över 3,3m krävs
följebil (kund själv åker framför)

Välkomna till
LK-Stugan för ett bra köp.